Praktisch Handvat
Neurologisch zorg bij Hoofdpijn

Eerste versie nu beschikbaar als download en verkrijgbaar als gedrukte versie!

Naar download pagina

Introductie

De zorg voor mensen met hoofdpijn wordt in snel tempo complexer. Het aantal mogelijke behandelingen neemt alsmaar toe en t.a.v. de diagnostiek/classificatie van de verschillende vormen van hoofdpijn en de bijbehorende behandelopties zijn er veel ontwikkelingen. Het aantal praktische vragen dat op de behandelend neuroloog afkomt, neemt daarmee alsmaar toe. Vragen waarvoor in de medische literatuur of in de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie veelal geen duidelijk antwoord te vinden is, maar die wel vragen om een praktisch antwoord. Hieraan wil het Praktisch Handvat een bijdrage leveren.

Vanuit de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra (VNHC) is een werkgroep opgericht een eerste opzet handvat aangaande neurologische zorg bij hoofdpijn heeft gemaakt. Doelstelling hiervan is dat behandelend neurologen meer houvast hebben in hun beleid en dat er meer eenduidigheid ontstaat in praktische handelingen. Het is niet de bedoeling om een richtlijn naast de richtlijn te maken. De richtlijn zal altijd leidend zijn. Het handvat moet een niet juridisch beladen document zijn dat als aanvulling daarop gebruikt kan worden. We stellen dit handvat online beschikbaar en kan als document worden gedownload. Het doel is om de inhoud jaarlijks te updaten.

VNHClogo

Praktisch Handvat 2021

Op 2 en 3 juli staat de eerstvolgende werkconferentie gepland waarin we weer samen gaan werken aan een aantal nieuwe onderwerpen voor een tweede praktisch handvat neurologische zorg bij hoofdpijn.

Vanuit de VNHC is hiervoor de volgende kerngroep samengesteld:
Patricia Eekers, neuroloog, Laurentius ziekenhuis, Roermond
Michel Hoebert, neuroloog, Gelre ziekenhuis Zutphen
Willem Oerlemans, neuroloog, DC klinieken, Almere
Pascal Proot, neuroloog, Zorgsaam Ziekenhuis, Terneuzen

De onderwerpen zijn Hoofdpijn bij adolescenten, inspanningshoofdpijn, gebruik CGRP remmers, Idiopathische intracraniële hypertensie en Cluster hoofdpijn. Elke in hoofdpijn geïnteresseerde neuroloog is van harte welkom om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de totstandkoming van één van deze onderwerpen voor het Praktisch handvat Hoofdpijn.
Als u hieraan wilt bijdragen, kunt u dit per e-mail aan ons kenbaar maken: hoofdpijn@hoofdpijncentra.nl

Regionale Inspraaksessies

Naar aanleiding van de werkconferentie van 2 & 3 juli staan er een aantal regionale inspraaksessie gepland voor het naarjaar. De deze sessie vinden plaats op:

  • 12 oktober - Plein 7 Woerden
  • 18 oktober - Jagershorst Eindhoven-Leende
  • 28 oktober - Fletcher Hotel Epe-Zwolle