Praktisch Handvat
Neurologisch zorg bij Hoofdpijn

Eerste versie nu beschikbaar als download en verkrijgbaar als gedrukte versie!

Naar download pagina

Introductie

De zorg voor mensen met hoofdpijn wordt in snel tempo complexer. Het aantal mogelijke behandelingen neemt alsmaar toe en t.a.v. de diagnostiek/classificatie van de verschillende vormen van hoofdpijn en de bijbehorende behandelopties zijn er veel ontwikkelingen. Het aantal praktische vragen dat op de behandelend neuroloog afkomt, neemt daarmee alsmaar toe. Vragen waarvoor in de medische literatuur of in de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie veelal geen duidelijk antwoord te vinden is, maar die wel vragen om een praktisch antwoord. Hieraan wil het Praktisch Handvat een bijdrage leveren.

Vanuit de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra (VNHC) is een werkgroep opgericht een eerste opzet handvat aangaande neurologische zorg bij hoofdpijn heeft gemaakt. Doelstelling hiervan is dat behandelend neurologen meer houvast hebben in hun beleid en dat er meer eenduidigheid ontstaat in praktische handelingen. Het is niet de bedoeling om een richtlijn naast de richtlijn te maken. De richtlijn zal altijd leidend zijn. Het handvat moet een niet juridisch beladen document zijn dat als aanvulling daarop gebruikt kan worden. We stellen dit handvat online beschikbaar en kan als document worden gedownload. Het doel is om de inhoud jaarlijks te updaten.

VNHClogo

Praktisch Handvat 2021

Begin februari zal het tweede praktisch handvat beschikbaar komen. Vanuit de VNHC is hiervoor de volgende kerngroep verantwoordelijk:

  • Patricia Eekers, neuroloog, Laurentius ziekenhuis, Roermond
  • Michel Hoebert, neuroloog, Gelre ziekenhuis Zutphen
  • Willem Oerlemans, neuroloog, DC klinieken, Almere
  • Pascal Proot, neuroloog, Zorgsaam Ziekenhuis, Terneuzen

Op 2 en 3 juli 2021 heeft een werkconferentie plaatsgevonden waarin een aantal nieuwe onderwerpen voor een tweede praktisch handvat neurologische zorg bij hoofdpijn.

De thema’s en auteurs voor deze werkconferentie zijn:

  • Cluster hoofdpijn - Rolf Fronczek, neuroloog (LUMC Leiden) en Wim Mulleners, neuroloog (CWZ Nijmegen)
  • Hoofdpijn bij adolescenten - Pascal Proot, neuroloog (Zorgsaam Terneuzen) en Patricia Eekers, neuroloog (Laurentius ziekenhuis, Roermond)
  • Inspanningshoofdpijn - Willem Oerlemans, neuroloog (DC klinieken Almere) en Ron van Oosterhout, neuroloog (Zaans MC Zaandam)
  • CGRP remmers - Hans Carpay, neuroloog (Tergooi Blaricum/Hilversum) en Emile Couturier, neuroloog (Boerhaave MC, Amsterdam)

Aansluitend aan de werkconferentie hebben een drietal inspraaksessies plaatsgevonden waarbij de 35 deelnemers vooraf een ingesproken PowerPointpresentatie van de auteurs konden volgen en op de avond in een rondetafelsetting van gedachten konden wisselen over de inhoud. Op basis van de feedback wordt het uiteindelijke handvat samengesteld.