Praktisch Handvat
Neurologisch zorg bij Hoofdpijn

Eerste versie nu beschikbaar als download en verkrijgbaar als gedrukte versie!

Naar download pagina

Regionale Inspraaksessies

Naar aanleiding van de werkconferentie van 2 & 3 juli staan er een aantal regionale inspraaksessie gepland voor het najaar. De deze sessie vinden plaats op:

  • 12 oktober - Plein 7 Woerden
  • 18 oktober - Jagershorst Eindhoven-Leende

Nieuwe opzet
De regionale inspraaksessies krijgen een gewijzigde opzet. Al deze sessies worden geopend met de highlights uit de Internationale symposia, maar dan toegespitst op de vier thema’s van het tweede praktisch handvat. Bij elke bijeenkomst zullen alle 4 thema’s aan bod komen en is telkens één van de auteurs aanwezig. De deelnemers kunnen samen met de auteurs discussiëren over het voorstel voor het thema voor het Praktisch handvat. Dit gebeurt in kleine rondetafel sessies waarbij de deelnemers rouleren langs de 4 onderwerpen. Met behulp van al dfeze input wordt het definitieve Praktisch handvat vormgegeven.
Voorafgaand aan deze bijeenkomsten kan men online de vier inleidende presentatie in de eigen tijd volgen, zodat men zich inhoudelijk kan voorbereiden op de discussies. Dit onderdeel wordt meegenomen in de accreditatieaanvraag.

U kunt zich nu al aanmelden voor de bijeenkomsten en de deelname is gratis.
Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVN

Aanmelden Regionale Inspraaksessies

Programma
17.45 uur Ontvangst met een broodje
18.30 uur Highlights congressen
19.00 uur Start rondetafels 4 sessies van 30 minuten
19.00 uur Sessie 1
19.30 uur Sessie 2
20.00 uur Break
20.30 uur Sessie 3
21.00 uur Sessie 4
21.30 uur Einde

Sprekers
12 oktober Woerden
Congres highlights - Michel Hoebert
Cluster hoofdpijn - Rolf Fronczek
Hoofdpijn bij adolescenten - Patricia Eekers
CGRP - Emile Couturier
Inspannings­hoofdpijn - Ron van Oosterhout

18 oktober Leende
Congres highlights - Willem Oerlemans
Cluster hoofdpijn - Wim Mulleners
Hoofdpijn bij adolescenten - Pascal Proot
CGRP - Hans Carpay
Inspannings­hoofdpijn - Willem Oerlemans

Introductie

De zorg voor mensen met hoofdpijn wordt in snel tempo complexer. Het aantal mogelijke behandelingen neemt alsmaar toe en t.a.v. de diagnostiek/classificatie van de verschillende vormen van hoofdpijn en de bijbehorende behandelopties zijn er veel ontwikkelingen. Het aantal praktische vragen dat op de behandelend neuroloog afkomt, neemt daarmee alsmaar toe. Vragen waarvoor in de medische literatuur of in de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie veelal geen duidelijk antwoord te vinden is, maar die wel vragen om een praktisch antwoord. Hieraan wil het Praktisch Handvat een bijdrage leveren.

Vanuit de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra (VNHC) is een werkgroep opgericht een eerste opzet handvat aangaande neurologische zorg bij hoofdpijn heeft gemaakt. Doelstelling hiervan is dat behandelend neurologen meer houvast hebben in hun beleid en dat er meer eenduidigheid ontstaat in praktische handelingen. Het is niet de bedoeling om een richtlijn naast de richtlijn te maken. De richtlijn zal altijd leidend zijn. Het handvat moet een niet juridisch beladen document zijn dat als aanvulling daarop gebruikt kan worden. We stellen dit handvat online beschikbaar en kan als document worden gedownload. Het doel is om de inhoud jaarlijks te updaten.

VNHClogo

Praktisch Handvat 2021

Op 2 en 3 juli staat de eerstvolgende werkconferentie gepland waarin we weer samen gaan werken aan een aantal nieuwe onderwerpen voor een tweede praktisch handvat neurologische zorg bij hoofdpijn.

Vanuit de VNHC is hiervoor de volgende kerngroep verantwoordelijk:
Patricia Eekers, neuroloog, Laurentius ziekenhuis, Roermond
Michel Hoebert, neuroloog, Gelre ziekenhuis Zutphen
Willem Oerlemans, neuroloog, DC klinieken, Almere
Pascal Proot, neuroloog, Zorgsaam Ziekenhuis, Terneuzen

De thema’s en auteurs voor de werkconferentie op 2 en 3 juli zijn:

  • Cluster hoofdpijn - Rolf Fronczek, neuroloog (LUMC Leiden) en Wim Mulleners, neuroloog (CWZ Nijmegen)
  • Hoofdpijn bij adolescenten - Pascal Proot, neuroloog (Zorgsaam Terneuzen) en Patricia Eekers, neuroloog (Laurentius ziekenhuis, Roermond)
  • Inspanningshoofdpijn - Willem Oerlemans, neuroloog (DC klinieken Almere) en Ron van Oosterhout, neuroloog (Zaans MC Zaandam)
  • CGRP remmers - Hans Carpay, neuroloog (Tergooi Blaricum/Hilversum) en Emile Couturier, neuroloog (Boerhaave MC, Amsterdam)
Elke in hoofdpijn geïnteresseerde neuroloog is van harte welkom om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de totstandkoming van één van deze onderwerpen voor het Praktisch handvat Hoofdpijn.
Als u hieraan wilt bijdragen, kunt u dit per e-mail aan ons kenbaar maken: hoofdpijn@hoofdpijncentra.nl

Na de werkconferentie zullen de auteurs een concept maken voor hun aandeel in het praktisch handvat en dit presenteren in een PowerPoint presentatie. Deze presentatie zal door ons online worden gezet op een platform, zodat alle deelnemers aan de regionale inspraaksessies deze presentaties kunnen volgen en zich kunnen voorbereiden voor de regionale inspraaksessies.